Sommaren I City


Jag minns det som igí¥r, fast det redan gí¥tt ett í¥r. Aaaha
Fí¶r en sekund sí¥ fanns du hí¤r.
Jag kan se dig framfí¶r mig, i mina tankar ser jag dig. Aaaha
Och om du í¤ndí¥ vore hí¤r.
Dina í¶gon var sí¥ blí¥, men jag visste inte dí¥.
Att det skulle bli vi tví¥

Sommaren i city 1990 kommer du ihí¥g mig?
Minns du var du kí¤nde, minns du vad du sa,
ní¤r du trí¤ffade mig?
Kommer du ihí¥g mig, 1990 sommaren i city?
Minns du var vi va? minns du vad vi sa?

Ní¤r jag vandrar genom stan, kan jag minnas den dí¤r dan. Aaaha
Ní¤r du hí¶ll mig hí¥rt i hand.
Jag ville vara sí¥ ní¤ra dig, och du la en arm om mig. Aaaha
Om du í¤ndí¥ vore hí¤r.
Dina í¶gon var sí¥ blí¥, men jag visste inte dí¥.
Att det skulle bli vi tví¥

Sommaren i city 1990 kommer du ihí¥g mig?
Minns du var du kí¤nde, minns du vad du sa,
ní¤r du trí¤ffade mig?
Kommer du ihí¥g mig, 1990 sommaren i city?
Minns du var vi va? minns du vad vi sa?

í?hhh, Och jag lí¤ngtar efter dig, stod pí¥ samma plats som dí¥.
och sí¶ker dig.
Sí¥ mí¶ts vi hí¤r igen, och jag hoppas att vi dí¥ ska
gí¶ra sommaren till ví¥r

í¥h í¥h í¥h í¥h
Minns du var vi va? minns du vad vi sa?

Sommaren i city 1990 kommer du ihí¥g mig?
Minns du var du kí¤nde, minns du vad du sa,
ní¤r du trí¤ffade mig?
Kommer du ihí¥g mig, 1990 sommaren i city?
Minns du var vi va? minns du vad vi sa?


Taal: swedish


remove advertisements


remove advertisements