Weest zuinig op uw monarchie!
Een absolute, of een konstitutionele...
Weest zuinig op uw monarchie
Want zij geeft werkgelegenheid aan velen
Ik spreek nu niet van de monarch persoonlijk
Want die komt toch wel aan de kost gewoonlijk
Maar denk aan de lakei, en de dame du palais
En de hof-predikant en de gardeluitenant
De koetsier van de kales en de ouwe barones
En de jonge kamenier en de hofleverancier
De grootzegelbewaarder, de geheime kamerheer
De intendant van de domeinen en zo meer...
En denk vooral aan ons, de maitressen
De dienaressen van het ouwe blauwe bloed
Want aan ons
Doen stiekum de gekroonde hoofden zich tegoed!
Nou ja... 'De hoofden...?'
Wij, speelgoedpoppen, in een bed met gouden knoppen
Met zijden lakens en een hemel van veloer
Weest jegens ons toch solidair!
Doe niet zo revolutionair
Want da's broodroof in 't beroep van wijlen Pompadour

't Is krisis in de monarchie
Je ziet de vorsten stuk voor stuk hun troon ontruimen
Malaise in de monarchie!
Ze vallen af als overrijpe pruimen
Een ex-kollega helpt hen uit de dalles
Hun gemalin doet eindelijk dienst voor alles...
Maar waar blijft de lakei en de dame du palais
En de hofpredikant en de gardeluitenant
De koetsier van de kales en de ouwe barones
En de jonge kamenier en de hofleverancier
De grootzegelbewaarder, de geheime kamerheer
De intendant van de domeinen en zo meer...
Maar ook: Waar blijven wij, de maitressen?
De dienaressen van het ouwe blauwe bloed
Dat steeds maar meer
Gekroonde hoofden in Europa missen moet?
Jaja, die hoofden...
Gekroonde hoofden, die ons adeldom beloofden
Tussen de lakens onder 'n hemel van veloer...
Wees jegens ons toch solidair!
Doe niet zo revolutionair!
Want da's broodroof in 't beroep van wijlen Pompadour
't Is armoe met de monarchie
Waar bleef de tijd dat prinsen om ons duelleerden?

't Is wijlen met de monarchie
Die ons voor vorstenpretjes reserveerde
Haast alle koningen zijn afgedropen
Dus staat de deur van ons boudoir wijd open
Ja, zelfs voor de lakei en de dame du palais
En de hofpredikant en de gardeluitenant
De koetsier van de kales en de ouwe barones
En de jonge kamenier en de hofleverancier
De grootzegelbewaarder, de geheime kamerheer
De intendant van de domeinen en zo meer...
Dat is het lot van ons, de maitressen
Ex-dienaressen van het ouwe blauwe bloed
Het is voorbij
Alleen de zalige herinnering is zoet...
Ontkroonde hoofden...
Wij doen het node, maar wij moeten om den brode:
Geen arbeidsmarkt meer voor Madame de Pompadour...
Blijft jegens ons toch solidair!
Stemt anti-revolutionair!
Die partij stoelt op de stoere
Steile ouwe hoe-
Pelrokkenmaatschappij


fuente : Songteksten.nl

idioma : Holandés