Vi Äro Musikanter

Vi äro musikanter allt vi från Skaraborg
Vi äro musikanter allt vi från Skaraborg
Vi kan spela fio-lio-lio-lej
Vi kan spela basfiol och flöjt

Och vi kan dansa bom-falle-ralla
Bom-falle-ralla, bom-falle-ralla
Vi kan dansa bom-falle-ralla
Bom-falle-ralla-lej

Vi äro musikanter allt vi från Skaraborg
Vi äro musikanter allt vi från Skaraborg
Vi kan spela fio-lio-lio-lej
Vi kan spela basfiol och flöjt

Och vi kan dansa andra hållet
Andra hållet, andra hållet
Vi kan dansa andra hållet
Andra hållet med


fuente : Songteksten.nl

idioma : swedish


remove advertisements


remove advertisements