Räven Raskar Över Isen

Räven raskar över isen
Räven raskar över isen
Och får vi lov och får vi lov
Att sjunga skrattolles visa?
Så här gör skrattolle var han går
Och var han sitter och var han står
Och får vi lov och får vi lov
Att sjunga skrattolles visa?

Räven raskar över isen
Räven raskar över isen
Och får vi lov och får vi lov
Att sjunga grinolles visa?
Så här gör grinolle var han går
Och var han sitter och var han står
Och får vi lov och får vi lov
Att sjunga grinolles visa?


fuente : Songteksten.nl

idioma : swedish


remove advertisements


remove advertisements